O nás

Muzeum Technických Zajímavostí z.s. bylo zapsáno 22. září 2020 a jak je již ve stanovách tohoto uskupení napsáno, cílem tohoto Muzea je sbírat, renovovat a představovat široké veřejnosti různé věkové kategorie zajímavé a ojedinělé exponáty, které jsou něčím zvláštní.

Jak již bylo psáno, snažíme se zachránit exponáty, které nejsou pro mnohé další uskupení tak prioritní (ve většině případů právě kvůli své povaze ve formě návratu investic, popř. mimo koncepci různých spolků). V sekci „Exponáty“ se tak můžete dočíst o našich kouscích, které jsme získali.

Hlavním cílem je utvořit sbírku vozidel, která napomáhala rozvíjet infrastrukturu železniční sítě od první elektrifikace. Tedy v podstatě padesátých let. Tato složka železnice je bohužel velmi opomíjena. Naším cílem je sdružit tato vozidla, zrenovovat a zprostředkovat tak zájemcům a fandům železnice přínos těchto vozidel v celkovém provozu železnic.

Náš spolek, ač byl založen teprve nedávno, má na svém kontě přes 15 ks pohyblivých exponátů, které jsou v různém stádiu renovace, a na desítky exponátů statických či věcných. Ať ve formě zabezpečovací techniky, vybavení dopravní kanceláře aj. Také máme v zájmu vybudovat malou technickou knihovnu s odbornými knihami. Doufáme, že Vás naše činnost osloví a při nějaké z akcí nás přijdete navštívit a prohlédnout si naše exponáty.

Děkujeme za Vaši přízeň