Čáslavská Muzeální Dráha

Tato „Dráha“ je ve skutečnosti železniční vlečkou, která měří cca 3km a máme na ní 240m krytého stání, včetně dvou nádražíček. Bude se využívat pro deponaci vozidel a výstavní a prezentační účely v areálu skanzenu. Samozřejmě jako správná muzejní dráha bude sloužit za účelem nepravidelných zvláštních vlaků pro prezentaci železniční techniky a skanzenu. Na naši muzejní dráhu budou postupně dodávány různé staré artefakty (sloupy podél trati, mechanické závory, ramenová návěstidla aj.), aby vznikla pěkná foto-místa připomínající „starou dráhu“. Tato vlečka má i funkční váhu, která je dobová a bude na akcích zpřístupněna.

Na následujícím obrázku můžete vidět, jak bychom chtěli, aby jednou naše dráha vypadala.