T 444.0294 (ex T 444.1053)

  • Výrobce TSM Martin
  • Rok výroby: 1966
  • Výrobní číslo: 41 – 00212
  • Současné číslo vozidla: 92 54 725 294 – 3
  • Rekonstrukce odebrání PG500: LD Zdice r. 1974
  • Vlastnická značka VKM: MTZCH
  • Přezdívka: Karkulka, Šemík
  • V současné době je plně provozní s platnými revizemi i defektoskopií a schválená pro provoz na vlečkách a tratích SŽ.
  • Fotogalerie

T444.0294 prožila (dle dostupných pramenů i z dokumentace loko) svůj život převážně ve Zdicích. Před rozpálením přímo ve Zdickém depu jí pomohla její kompletnost a provozuschopnost. Díky stavbě velkokapacitní teplárny v Černožicích dalo tehdejší vedení v roce 1988 požadavek na obsluhu vlečky pro dvě hnací vozidla. Situace tomu přála, že část zaměstnanců vedení teplárny přes resort dopravy vědělo, že nejosvědčenější řadou pro toto prašné prostředí jsou právě hydraulické lokomotivy. Protože docházelo k jejich postupnému plošnému vyřazování, byla šance na bezproblémové odkoupení. Díky svým adhezním a jízdním vlastnostem byly na konci roku 1988 od ČSD zakoupeny. Jen na okraj uvedeme, že T444.0294 přivezla do Teplárny s sebou sestru T444.0298 jako nekompletní a neprovozní. Jen díky panu Petiškovi a jeho týmu, co se o mašinky od začátku jejich nasazení v teplárně staral, došlo kolem roku 95 k její kompletaci a znovu-zrození. Ale o tom všem v jiném článku. T444.0294 byla od počátku dovezení stále v permanenci a provozu. Díky tomu byl její stav v době našeho odkupu mnohem horší. 294 se pak po zprovoznění 298 střídala dle potřeby, ale i přesto lze říci, že více pro práci se využívala 294. Ovšem nakonec byla 294 od roku 2014 odstavena definitivně a poslední období (než obsluhu vlečky přebralo ČD Cargo) dojezdila 298. Narozdíl od 298 prodělala 294 více úprav. Místo brzdiče ŠKODA N/O byl dosazen brzdič typu Dako BS2 a jako přímočinná brzda (u 298 shodně) byl dosazen brzdič Dako BP. Pravděpodobně díky tomu, že do lokomotivy zatékalo, byl horní větrací vikýř odejmut a místo něj byl navařen plech.

Máme tedy na Vás prosbu: pokud by někdo věděl o tomto vikýři, dejte nám prosím zprávu. Jsme připraveni ho odkoupit a umístit zpět na kabinu lokomotivy, aby lokomotiva měla původní historický vzhled.

Děkujeme Vám.