PRM 1

V létě roku 2019 jsme dodávali kolejový materiál na jednu stavbu. Objednali jsme firmu Autojeřáby Jaroslav Bednář ze Sezemic. Vzhledem k tomu, že firma prováděla jeřábnické práce pro firmu, která se dostala do konkurzu, dostali nakonec v řízení jakési dva pracovní stroje. Když jsme hovořili o naší činnosti, tuto skutečnost jsme se dozvěděli a dostali jsme nabídku se na stroj přijet podívat. Vzhledem k tehdejší horší časové flexibilnosti, jsme se na prohlídku dostali až v listopadu 2019 a bylo jasno. Bohužel jedna z PRM byla v roce 2016 prodána firmě, která jí exportovala na východ. Druhá byla stále k mání. Domluvili jsme se na ceně za odkup a dne 14. února se jí podařilo odkoupit a převézt k nám do deponie. Počáteční boj se zprovozněním stroje se nakonec podařil a lze říci z dostupných materiálů a informací, že tato PRM1 je jediná provozní svého druhu v Československu. PRM1 byla zastoupena do nedávna i ve vojenských skladech v rámci SHR (např. SaZ Sázava), ale zda ještě tyto PRM1 existují, nevíme. Jedna z PRM1 je zachována jako pomník v TSS Hradec Králové.

PRM1 byl náš první provozní kolejový stroj. Do budoucna ho máme zájem předvést i na nějaké výstavě v akci. Vzhledem k našemu hlavnímu zaměření (pracovní a speciální kolejová vozidla), jsme za PRM1 velmi rádi a děkujeme tímto firmě Autojeřáby Jaroslav Bednář za možnost odkoupení tohoto stroje.