Návěstidla DEZA Valašské Meziříčí

  • Výrobce: AŽD Praha
  • Původní místo osazení: ranžír Deza Valašské Meziříčí
  • Datum odkoupení: 20.12.2019
  • Datum převozu do deponie: 20.12.2019
  • Fotogalerie

Vzhledem k modernizaci na zhlaví soukromé vlečky DEZA Valašské Meziříčí, došlo kolem r. 2012 k demontáži několika návěstidel, z toho tři zůstala zachována a odložena. V roce 2019 jsme opět oslovili zástupce vedení vlečky, zda se ještě návěstidla v areálu vyskytují. Ačkoliv měla být návěstidla již sešrotována, stále byla přítomna v areálu. Po krátké dohodě, došlo k jejich zakoupení a odvozu do naší deponie. Počítá se s nimi k prezentaci v rámci expozice zabezpečovacího zařízení.