M131.2040 (ex M131.1535)

  • Rok výroby: 1956, dne 7.srpna 1956 proběhla zkušební jízda M131.1535 se zkušebním zářivkovým osvětlením na trati Pečky – Zásmuky
  • Rekonstrukce pro EÚ: České Velenice
  • Zrušení: cca 1988
  • Odkoupení mimo ČSD: přelom 1989/90 soukr. osobou a převezen do obce Broumova Lhota
  • Odkoupen: 22. května 2019
  • Převoz do deponie: 3.dubna 2020
  • Přezdívka: Hurvínek, Spejbl
  • Fotogalerie

Vše začalo sháněním dílů pro odkoupenou M131.1470 patřící dnes soukr. osobě (dříve Bratislavské Tunely Lamač a.s.) v roce 2010. Známý ,,Hurvínkář“ (teď již nejen Hurvínkář) Olda Čížek dal všanc na diskusním fóru seznam dochovaných Hurvínků po celé ČSR v jakémkoli stádiu celistvosti a úplnosti. Několik těchto exemplářů jsme tehdy v letech 2010 – 2012 objezdili. Přesto mě jeden fakticky zaujal. U Havlíčkova Brodu se měl nacházet v zahradě jeden Hurvínek s věží. Tedy s úpravou pro opravy trolejového vedení. Jezdili jsme tehdy nějakou chvíli po okolí a už se skoro zdálo, že je vše passé, když jsme tehdy zastavili skupinku lidí, co šli z lesa. Ti nám sdělili, že jsou přímo sousedé pána, který na zahradě ten motorák má. Dali nám polohu a už jsme jeli. Tehdejší prohlídka vozu mi zůstala na paměti, ale pan majitel, na kterého jsem dostal číslo, tehdy sdělil neradostnou informaci, že Hurvínek zůstane tak, jak je. Že to má namyšlené pro děti a vnoučata a že zahrada bude v permanenci a Hurvínek se bude využívat. Léta běžela, každý z nás měl trošku jiný směr, ale přesto mě tento Hurvínek nenechal klidným. Jednou za rok jsem se vždy připomněl a poptal se, zda už by byla možnost. V roce 2016 jsem ale ztratil číslo na pána a komunikace ustala. Vývojem všeho, jsme ale mezi tím dospěli s nově se utvářejícím spolkem k myšlence, že naše parketa budou speciální vozidla, s výhledem ucelené sbírky vozidel pro údržbu trakčního vedení. V tomto duchu se nesl náš květnový výlet do obce Broumova Lhota, kde jsme se jeli opět podívat, jestli vůbec Hurva ještě existuje. A on tam opět stál. Sousedé byli opět vstřícní a pamatovali si mě. Číslo bylo k mání a tak se zavolalo. Kupodivu odpověď byla k odkoupení kladná. Tak jsme domluvili cenu a chystali se na převoz. Díky technické náročnosti bylo třeba zvolit vhodné počasí a hlavně firmu, která se převozu zhostí. Celá akce nakládky a převozu se nakonec (ač byl motoráček zakoupen v květnu 2019) odehrála 3. dubna 2020. Několik námi oslovených firem nám odmítlo tak náročnou přepravu nebo se pohybovali v doslova astronomických částkách. I přesto se nakonec podařilo díky P. Nerudovi z LŽK z.s. sehnat kontakt na solidní firmu, která nám motoráček převezla do deponie.

Motoráček byl z výroby označen M131.1535 (na reflektoru jsme našli i jeho původní označení), byl ve Velenicích při rekonstrukci přeznačen na M131.2040. Jezdil po té pod EÚ Havlíčkův Brod. Dokladem je i jeho fotka z Havlíčkova Brodu, kde sloužil do svého zrušení. Odtud byl vykoupen na přelomu let 1989/90 novým majitelem a převezen do Broumovy Lhoty na ještě tehdy neoplocenou pláň, ze které za léta vznikla zahrada. Proto byla i nakládka a vyproštění tak problémové. Přesto má tato verze nejblíže k zprovoznění. Motoráček máme zájem dát opět na kola a pokud se vše podaří, chtěli bychom, aby byl schopen se hýbat vlastní silou. To, zda tomu tak opravdu bude, je otázka na další léta. Ale vzhledem k našemu zaměření, je toto jedna z priorit.