DIAK – 792 502

  • předán do provozu dne 1. dubna 1997 – majitel Calofrig Borovany (dnes Cemix Studénka)
  • Výrobce: MTH a.s., divize Hradec Králové
  • Průkaz způsobilosti dne 13.2.1998 – PZ 6720/98 – V.37
  • Posunovací vozidlo je v seznamu unikátů ČR/SR.
  • Odkup: 2. března 2020
  • Převoz: 23. března 2020
  • Přezdívka: DIAK, Kokodák, KoDIAK
  • Fotogalerie
  • Fotky z přípravy a lakování

Protože jsme Muzeum Technických Zajímavostí, zaujal nás i tento exponát. DIAK je hybridní posunovací lokomotiva s dvěma možnostmi pohonu. Buď přes tříválcový vodou chlazený motor Zetor, nebo přes sadu baterií, které se dobijí rekuperací v provozu anebo ze sítě nabíječkou. Proto název DIAK: DIesel AKumulátorová lokomotiva. Tedy DI-AK. Diak je poháněn z trakčního motoru systémem Gallových řetězů na ozubení na nápravě. Vzhledem k převodu do síly a tahu má velmi nízkou rychlost (12km/h). Byl vyroben jako zkušební vozidlo pro posun v depu, popř. na vlečky. DIAK byl vyroben ve dvou kusech. DIAK č. 01 byl rozložen krátce po vyrobení. DIAK 02 byl z výroby dodán do tehdejšího podniku Calofrig Borovany (později Cemix Studénka), kde sloužil do roku 2017. Díky plnému přechodu na automobilovou dopravu bylo od provozování vlečky prozatím upuštěno a DIAK stál bez pohnutí až do března 2020, kdy jsme byli na tehdejší prohlídce lokomotivy před odkupem.

Náš zájem byl projeven už v průběhu roku 2018, kdy jsme se zajímali o osud této lokomotivy. Ale již tehdy vedení CEMIX Studénka jednalo o daru či symbolické ceně v rámci předání DIAKA Národnímu Technickému Muzeu. Vedení firmy CEMIX si uvědomovali, že vozidlo je technickým unikátem a proto z vlastní vůle oslovili výše jmenovanou instituci. Celé jednání s námi bylo tedy zamítnuto z důvodu jednání s NTM a přednostním právem odkupu za symbolickou cenu právě jim. Díky čtvrtletnímu připomínání se nakonec v březnu 2020 prolomili ledy a vedení sdělilo, že NTM v podstatě jejich nabídkou pohrdlo. Proto byli nakonec velmi rádi za naši nabídku. Byli jsme však upozorněni, že cena pro jiné subjekty není symbolická ale tržní. I přesto jsme velmi rádi, že nám vedení CEMIX Studénka vyšlo vstříc a přihlédlo nakonec i k naší činnosti. DIAK je tedy jediný dochovaný exemplář a je plně provozní. V současné době probíhá renovace jeho zkorodovaných částí a je na něm postupně prováděn nový lak. V příštím roce (pokud situace dovolí) bude využíván na různých akcích s možností jízdy na stanovišti dle dispozic pořadatele.