Ce 3-4415

  • Výrobce: vagonka Kopřivnice
  • Výrobní číslo: 21752
  • Rok výroby: 1909
  • Odkoupen: 22.11.2018
  • Přezdívka: „Alf vůz, Zelený vagonek“
  • Původně Letohradský klub, odkoupen v r. 2018, naše první kolejové vozidlo
  • Fotogalerie

Zástupcem Letohradského železničního klubu – Alešem Filipem (,,Alfem“) vzešla při jedné z diskuzí o depu a vozidlech nabídka, zda nechceme vůz, který je pro ně již nadbytečný. Vzhledem k tomu, že jsme potřebovali skladový vůz, nám tato nabídka přišla výborná a s přihlédnutím k velmi rozumné ceně nebylo co řešit. Letohradský Železniční Klub přistoupil na tehdejší splátkový prodej a ve třech splátkách jsme vůz zakoupili. Na podzim roku 2019 jsme vůz převezli do naší deponie. Prozatím slouží jako skladový vůz se záměrem jeho využití do tzv. Bauzugu (stavebního vlaku).